Categorie archieven: Vrij werk

Tweintich Tekeningen yn PakjeKeunst te Sûnenz

Sûnt 1 febrewaris 2018 stiet yn Sûnenz, Drachten in âld sigarette-automaat fol mei keunst. De vintage automaat is opknapt en werbrûkt en folt mei wurk fan 18 keunsters út Drachten en omkriten. Ik mocht ek meidwaan en haw ûndersteande tweintich, únieke tekeningen makke.

Tweintich Tekeningen yn PakjeKeunst te Sûnenz

Sûnt 1 febrewaris 2018 stiet yn Sûnenz, Drachten in âld sigarette-automaat fol mei keunst. De vintage automaat is opknapt en werbrûkt en folt mei wurk fan 18 keunsters út Drachten en omkriten. Ik mocht ek meidwaan en haw ûndersteande tweintich, únieke tekeningen makke.

Dûnsereske

Dizze tekening is ynstjoert wurden foar de Elle Tekenwedstriid 2016. Update 16 juni 2016: Net wûn.

Dûnsereske

Dizze tekening is ynstjoert wurden foar de Elle Tekenwedstriid 2016. Update 16 juni 2016: Net wûn.

Kado’s foar Jacobus

Yn opdracht fan Ensafh en stifting Hispel mocht ik kado’s meitsje foar Gysbert Japicxpriiswinner Jacobus Q. Smink. De bylden bin baseare op it gedicht Sondelfal, út syn winnende bondel Sondelfal. Yn Hotel de Groene Weide te Boalsert kriege hy in

Kado’s foar Jacobus

Yn opdracht fan Ensafh en stifting Hispel mocht ik kado’s meitsje foar Gysbert Japicxpriiswinner Jacobus Q. Smink. De bylden bin baseare op it gedicht Sondelfal, út syn winnende bondel Sondelfal. Yn Hotel de Groene Weide te Boalsert kriege hy in

Dada-Light: I Beg Your Pardon I Never Promised You A Rose Garden

Roze geverfd natuurstenen elementen met kitsch gouden franje stukken, afgerond met een glazen bol welke meestal te vinden zijn aan plafonds van keukens en bij helderzienden op hun werktafel: ‘I Beg Your Pardon I Never Promised You A Rose Garden.’

Dada-Light: I Beg Your Pardon I Never Promised You A Rose Garden

Roze geverfd natuurstenen elementen met kitsch gouden franje stukken, afgerond met een glazen bol welke meestal te vinden zijn aan plafonds van keukens en bij helderzienden op hun werktafel: ‘I Beg Your Pardon I Never Promised You A Rose Garden.’

Fyts fan Geart

Dit is de Fyts fan Geart Tigchelaar.  Neffens syn Twitter-bio is hy: ‘Frisist, skriuwer, dichter, redakteur, korrektor, lesjouwer, oersetter, drummer, postbesoarger ensafh.’  Geart hat dizze fyts kocht yn Kiel (Deutschland) en lang brûkt as studentenfyts. Ik haw Geart’s fyts ynboud

Fyts fan Geart

Dit is de Fyts fan Geart Tigchelaar.  Neffens syn Twitter-bio is hy: ‘Frisist, skriuwer, dichter, redakteur, korrektor, lesjouwer, oersetter, drummer, postbesoarger ensafh.’  Geart hat dizze fyts kocht yn Kiel (Deutschland) en lang brûkt as studentenfyts. Ik haw Geart’s fyts ynboud

Maria Verschijning

Op 6 juli 2012, 17:26, verscheen Maria tot mij, Spoor 13 Rotterdam Centraal. Het moment Het was de dag waarop ik om 2:05 wakker werd van een regenbui in huis na een hoosbui buiten en om 8:15 nogmaals door de buurman,

Maria Verschijning

Op 6 juli 2012, 17:26, verscheen Maria tot mij, Spoor 13 Rotterdam Centraal. Het moment Het was de dag waarop ik om 2:05 wakker werd van een regenbui in huis na een hoosbui buiten en om 8:15 nogmaals door de buurman,

Sluting: Straat FM #8

It slutingsfeest is no sneon, 30 juny, om 17:00 oere mei: De Kift, Fenn, Maask en Gewoon Jos. De tagong is fergees. Foar de fans: Ik sil d’r sels net by wêze.

Sluting: Straat FM #8

It slutingsfeest is no sneon, 30 juny, om 17:00 oere mei: De Kift, Fenn, Maask en Gewoon Jos. De tagong is fergees. Foar de fans: Ik sil d’r sels net by wêze.