Maandelijks archief: oktober 2013

Kado’s foar Jacobus

Yn opdracht fan Ensafh en stifting Hispel mocht ik kado’s meitsje foar Gysbert Japicxpriiswinner Jacobus Q. Smink. De bylden bin baseare op it gedicht Sondelfal, út syn winnende bondel Sondelfal. Yn Hotel de Groene Weide te Boalsert kriege hy in

Kado’s foar Jacobus

Yn opdracht fan Ensafh en stifting Hispel mocht ik kado’s meitsje foar Gysbert Japicxpriiswinner Jacobus Q. Smink. De bylden bin baseare op it gedicht Sondelfal, út syn winnende bondel Sondelfal. Yn Hotel de Groene Weide te Boalsert kriege hy in