Maandelijks archief: september 2013

Skel

‘Skel’ is de tekening die ik makke haw by de gedichten fan Octavio Paz foar Ensafh #3, 2013. Syn gedichten lykje û.o. te gean  oer saken die’t d’r soms wol, soms net en alle gradaasjes dêr tusken yn binne:  ‘Ik

Skel

‘Skel’ is de tekening die ik makke haw by de gedichten fan Octavio Paz foar Ensafh #3, 2013. Syn gedichten lykje û.o. te gean  oer saken die’t d’r soms wol, soms net en alle gradaasjes dêr tusken yn binne:  ‘Ik