Maandelijks archief: juni 2012

Sluting: Straat FM #8

It slutingsfeest is no sneon, 30 juny, om 17:00 oere mei: De Kift, Fenn, Maask en Gewoon Jos. De tagong is fergees. Foar de fans: Ik sil d’r sels net by wêze. Advertenties

Sluting: Straat FM #8

It slutingsfeest is no sneon, 30 juny, om 17:00 oere mei: De Kift, Fenn, Maask en Gewoon Jos. De tagong is fergees. Foar de fans: Ik sil d’r sels net by wêze.

Tinzen foar Fretten

Tinzen foar Fretten is de yllustraasje die’t ik makke haw foar ensafh nr. 3 fan 2012. It heart by in gedicht fan Nyk de Vries dat hiet: Bôle.

Tinzen foar Fretten

Tinzen foar Fretten is de yllustraasje die’t ik makke haw foar ensafh nr. 3 fan 2012. It heart by in gedicht fan Nyk de Vries dat hiet: Bôle.

Iepening: Straat FM #8

Op freed 15 juni 2012 om 17:00 is iepening fan de lêtste De Straat yn it Frysk Museum te Ljouwert Nûmmer 8 yn de rige wurd in groepeksposysje. 50 jonge keunstners út Fryslân meie 1 wurk ophingje of in performance jaan.

Iepening: Straat FM #8

Op freed 15 juni 2012 om 17:00 is iepening fan de lêtste De Straat yn it Frysk Museum te Ljouwert Nûmmer 8 yn de rige wurd in groepeksposysje. 50 jonge keunstners út Fryslân meie 1 wurk ophingje of in performance jaan.