Tweintich Tekeningen yn PakjeKeunst te Sûnenz

Sûnt 1 febrewaris 2018 stiet yn Sûnenz, Drachten in âld sigarette-automaat fol mei keunst. De vintage automaat is opknapt en werbrûkt en folt mei wurk fan 18 keunsters út Drachten en omkriten. Ik mocht ek meidwaan en haw ûndersteande tweintich, únieke tekeningen makke.

Tweintich Tekeningen yn PakjeKeunst te Sûnenz

Sûnt 1 febrewaris 2018 stiet yn Sûnenz, Drachten in âld sigarette-automaat fol mei keunst. De vintage automaat is opknapt en werbrûkt en folt mei wurk fan 18 keunsters út Drachten en omkriten. Ik mocht ek meidwaan en haw ûndersteande tweintich, únieke tekeningen makke.

6 tekeningen foar de ensafh yn 2016

Hjirûnder de 6 tekeningen die’t ik makke foar literêr tiikskrift de Ensafh yn 2016. Ensafh 1, tema: Twastriid Titel fan de tekening: Pakjedrager Make by it ferhaal In rjochte rêch fan Eppie Dam. Ensafh 2 Titel: even gelyk no Ensafh

6 tekeningen foar de ensafh yn 2016

Hjirûnder de 6 tekeningen die’t ik makke foar literêr tiikskrift de Ensafh yn 2016. Ensafh 1, tema: Twastriid Titel fan de tekening: Pakjedrager Make by it ferhaal In rjochte rêch fan Eppie Dam. Ensafh 2 Titel: even gelyk no Ensafh

Wat fine jo d’r fan dat jo hûs sloopt wurdt? #vore11

Ons huis wordt gesloopt en dat van de buren ook. In totaal gaat het om 40 woningen. Het slechts een fase in een groter geheel van wijkvernieuwing van wijk de Bouwen in Drachten. De vernieuwing is een paar jaar geleden ingezet.

Wat fine jo d’r fan dat jo hûs sloopt wurdt? #vore11

Ons huis wordt gesloopt en dat van de buren ook. In totaal gaat het om 40 woningen. Het slechts een fase in een groter geheel van wijkvernieuwing van wijk de Bouwen in Drachten. De vernieuwing is een paar jaar geleden ingezet.

Dûnsereske

Dizze tekening is ynstjoert wurden foar de Elle Tekenwedstriid 2016. Update 16 juni 2016: Net wûn.

Dûnsereske

Dizze tekening is ynstjoert wurden foar de Elle Tekenwedstriid 2016. Update 16 juni 2016: Net wûn.

7 tekeningen foar de Ensafh yn 2015

Hjirûnder de 7 tekeningen die’t ik makke foar literêr tiidskrift Ensafh yn 2015.Ensafh nûmmer 1, tema: Nij Titel fan de tekening: ‘sûnder titel’ Makke by it ferhaal fan Geart Tigchelaar ‘It Famke’   Ensafh nûmmer 2, tema: Ljocht Titel fan

7 tekeningen foar de Ensafh yn 2015

Hjirûnder de 7 tekeningen die’t ik makke foar literêr tiidskrift Ensafh yn 2015.Ensafh nûmmer 1, tema: Nij Titel fan de tekening: ‘sûnder titel’ Makke by it ferhaal fan Geart Tigchelaar ‘It Famke’   Ensafh nûmmer 2, tema: Ljocht Titel fan

Winterse Kijkdoos #vore11

Van net na Sinterklaas tot 6 januari 2016 was de Vore11 een winterse kijkdoos. De prachtige foto in de Leeuwarder Courant is gemaakt door Catrinus van der Veen. De Kerstkijkdoos is mede mogelijk gemaakt door kerstspullen van De Lawei en financiële

Winterse Kijkdoos #vore11

Van net na Sinterklaas tot 6 januari 2016 was de Vore11 een winterse kijkdoos. De prachtige foto in de Leeuwarder Courant is gemaakt door Catrinus van der Veen. De Kerstkijkdoos is mede mogelijk gemaakt door kerstspullen van De Lawei en financiële

Workshop Fonger #vore11

Workshop van Fonger was op zaterdag 7 november. Bovenstaande stukje stond 19 november 2015 in de Breeduit.

Workshop Fonger #vore11

Workshop van Fonger was op zaterdag 7 november. Bovenstaande stukje stond 19 november 2015 in de Breeduit.